Entries by Maria Palmgren

Vaccination mot covid-19

Nu påbörjar vi vaccineringen av personer i fas 3, d v s personer mellan 18 och 59 år som tillhör en riskgrupp. Vad som räknas som riskgrupp i det här sammanhanget ser du i listan nedan.

Är du listad hos…

Stöd vid oro i samband med covid-19

Nu finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för invånare som upplever oro i samband med covid-19 och vill lära sig att hantera sin oro på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år…