Kostnadsfri provtagning covid-19

From 15 juni har region Stockholm beslutat om kostnadsfri provtagning avseende virustest (PCR) och virusserologi (covid-19 IgG antikroppstest). Provtagningen bokas på 1177.se. För bokning krävs inloggning med digital legitimation och provtagningskod. Kod för bokningen kan du erhålla genom att klicka här

Öppettider på laboratoriet

Laboratoriet är öppet måndag – fredag 8 – 12.00, tisdag 8.00 – 11.00. PK-provtagning måndag, onsdag, torsdag 11 – 12.

Vi tar endast prover ordinerade av läkare här på mottagningen.

Laboratoriet är stängt följande dagar:

  • 12 juni
  • 3 juli
  • 9 och 10 juli
  • 17 – 31 juli

Då laboratoriet är stängt hänvisar vi till någon av Karolinska Universitetslaboratoriets övriga provtagningsenheter, t ex vid Täby sjukhus, Esplanaden 9, eller Danderyds sjukhus.

Fullständig lista över provtagningsenheter finns på www.karolinska.se/lab-provtagning.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kan laboratoriet behöva stängas med kort varsel. Uppdaterad information finns här på hemsidan, på 1177 samt på anslag på mottagningen.