Läkare

Telefonkontakt med läkare bokas hos sköterska.

Anna Reitberger Marinko

Distriktsläkare

Ken Ikonen

Distriktsläkare

Sara Karpsen

Distriktsläkare

Annika Pousette

Distriktsläkare

Camilla Jern

ST-läkare

Linda Jäderstad

ST-läkare

Christian Rauer

Distriktsläkare, verksamhetschef

Ingrid Lundahl

Läkare

Laima Ciparsons

ST-läkare