Läkare

Anna Reitberger Marinko

Distriktsläkare
Tel 08-544 409 39
Telefontid måndag, onsdag 13-13.45

Ken Ikonen

Distriktsläkare
Tel 08-544 409 35
Telefontid onsdag 13-13.45, fredag 8.30-9.30

Christian Rauer

Distriktsläkare, verksamhetschef
Telefonkontakt efter bokning hos sköterska.

Annika Pousette

Distriktsläkare
Tel 08-544 409 32
Telefontid måndag, onsdag, torsdag 13-13.45

Sofia Hellman

Distriktsläkare
Tel 08-544 409 34
Telefontid måndag, onsdag 13-13.45

Camilla Jern

ST-läkare
Tel 08-544 409 29
Telefontid måndag, torsdag 13-13.45

Julia Åström

ST-läkare
Telefon 08-544 409 33
Telefontid måndag, onsdag, fredag 13-13.45

Laima Ciparsons

ST-läkare

Ebba Reinerstam Lönnerberg

AT-läkare
Tel 08-544 409 30
Telefontid måndag, torsdag, fredag 13-13.45