Vaccination mot covid-19

Nu påbörjar vi vaccineringen av personer i fas 3, d v s personer mellan 18 och 59 år som tillhör en riskgrupp. Vad som räknas som riskgrupp i det här sammanhanget ser du i listan nedan.

Är du listad hos oss och tillhör denna grupp, kommer vi att ringa dig för att erbjuda tid för vaccination. Du kan också ringa själv till mottagningen och boka tid.

Du som är 60 år och uppåt hänvisas till vaccinationsmottagningar. Du kan boka via appen Alltid Öppet eller genom att ringa 1177.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 och 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar p g a sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom

Det antal vaccindoser vi tilldelas av Region Stockholm varierar från vecka till vecka. Tillgången är begränsad.

På 1177.se finns mer information om hur vaccineringen ska gå till i olika grupper. Har du inte tillgång till dator kan du ringa 1177 på telefon. Vi på mottagningen har inte mer information att ge utöver den som finns här på hemsidan. Vi ber dig att inte ringa till oss i onödan.