Äldremottagning

Vi har en äldremottagning för dig som fyllt 75 år. Äldremottagningen är en integrerad del av husläkarmottagningen. Du behåller din vanliga husläkare.

Du når äldremottagningen på tel 070-749 03 45 måndag – fredag kl 13-14.

Givetvis kan du även kontaktas oss via vårt växelnummer 08-544 409 20.