Hembesök

Hembesök är i första hand till för äldre och personer som har flera sjukdomar och görs efter bedömning av läkare och sjuksköterska. Kontakta mottagningen för mer information.